תחריט / הדפס

76017

ללא כותרת, תצריב קו, 1993

76019

ללא כותרת, תצריב קו, 1994

76027

ללא כותרת, תצריב קו ואקווטינטה, 1997

76031

ללא כותרת, תצריב קו ואקווטינטה, 1996

76039a

ללא כותרת, תצריב קו, אקווטינטה, ש. קולה, 1999

76049

ללא כותרת, תצריב קו, אקווטינטה, 1997

76059

ללא כותרת, תצריב קו, אקווטינטה, ש.קולה, 1999

76060

ללא כותרת, תצריב קו, אקווטינטה, 1999

76069

ללא כותרת, תצריב שעווה רכה, אקווטינטה, 2000

76076

ללא כותרת, תצריב בטכניקה מעורבת, 2000

76083

ללא כותרת, תצריב בטכניקה מעורבת, 2000

76098

ללא כותרת, תצריב קו, תצריב צילומי, 2001

76107

ללא כותרת, תצריב בטכניקה מעורבת, 2002

76109

ללא כותרת, תצריב בטכניקה מעורבת, 2002