הנמרודים החדשים – בית האמנים ירושלים

אוצר: גדעון עפרת

27.10.2011 – 14.1.2012

חלל התערוכה – בית האמנים בירושלים
אדם בערבה, יחיאל שמי
בחזית: נמרוד, יצחק דנציגר. מאחור: אדם בערבה, יחיאל שמי