הצבת פסל בבנק ישראל, אוקטובר 2018

יחיאל שמי, פסל ברזל, 1996. הצבת הפסל ברחבת הכניסה של בנק ישראל, ירושלים