נחום טבת | לחדר אחד (פעמיים)

נחום טבת באטליה שמי
לחדר אחד (פעמיים) // FOR ONE ROOM (TWICE)
פתיחה: שבת 2 באפריל 2022 בשעה 12:00 נעילה: 18 ביוני 2022
אוצרת: סמדר שינדלר

אטליה שמי מארח תערוכת יחיד של נחום טבת

מראשית שנות השבעים טבת מתייחס אל נוסח הפיסול המודרניסטי שרווח אז בישראל – פיסול מופשט ולא עלילתי, שיחיאל שמי הוא מייצגו הבולט, ומציע לו פרשנויות חדשות.  
בסדנת הפיסול של האטליה יוצגו עבודות מראשית דרכו האמנותית של נחום טבת, ביניהן סדרת רישומים שטרם הוצגו; ובחלל הפנימי – בסדנת הציור, מיצב פיסולי/ציורי גדול מהשנים האחרונות, אשר מזמין את הצופה לשהות ולהתבונן, לנוע במרחב שנוצר, ולבנות פרשנות אפשרית משלו.

נחום טבת, For one room (פרט),  2018, אקריליק וצבע תעשייתי על עץ, מראות וחפצים. מראה הצבה.
צילום: אלעד שריג

"אָטֶלְיֶה שמי" הוא זירת מפגש ומרחב בדיקה של אמנות בחלל אמנות ייחודי. זהו סטודיו של הפָּסל יחיאל שמי, ששינה את ייעודו ומציג תערוכות המנהלות שיח על אמנות ובעיקר על פיסול. בפרספקטיבה זו, הזמנת הפָּסל נחום טבת להציג באטליה היא רגע היסטורי של מפגש מרתק בין שני פסלים שונים, המתייחסים למסורת של פיסול מודרניסטי. מפגש כזה מבטיח שאחד ועוד אחד הם יותר משניים.

מראשית יצירתו בשנות השבעים המוקדמות טבת מתייחס אל נוסח הפיסול המודרניסטי שרווח אז בישראל – פיסול מופשט, ששמי נמנה עם מייצגיו הבולטים – ומציע לו דרכים חדשות. טבת יוצר פסלים ומיצבים המשלבים מסורות של הפשטה גיאומטרית עם דימויים ואלמנטים מחיי היום־יום, המאורגנים במערך צורני מורכב – מערך שנראה שונה מכל זווית. "השפה" שלו משחקית במהותה ומתאפיינת בשבירת גבולות בין ציור לפיסול, בשימוש בחפצים ובחומרים בסיסיים, בעיסוק בקנה מידה, ברגישות לחומר ובתכונות של פשטות צורנית ושבריריוּת. מרכיביה החשובים כוללים שילוב בין סימטריה ואסימטריה, בין אופקיות ואנכיות, בין מרחק וקרבה, בין מרווח וחיבור.

התערוכה מתפרשׂת על שני חללי התצוגה ונעה בין תקופות יצירה שונות. בחלל הכניסה – בסדנת הפיסול של שמי – מוצגות עבודות מוקדמות של טבת. ההצבה שני ציורים (1974) היא עבודה רדיקלית, שהיוותה בסיס ליצירתו בהמשך. עבודה זו כוללת שני לוחות עץ דקים צבועים לבן, המונחים על רגלי עץ. החוויה הראשונית שצפה ועולה נקשרת לריק, לאַיִן, לחיים צנועים וסגפניים – אולי למיטות בקיבוץ או בצבא – ואולי לשבריריוּת הקיום. לצד הצבה זו מוצגת סדרת רישומים משנות השבעים המוקדמות, המוצגים כעת לראשונה. רישומים אלו מתאפיינים בחשיפת תהליך העבודה וניכרים בהם עקבות של דבק שהוסרו ושרבוטי עפרון. זוהי מעין אסתטיקה שהיופי שבה מתבסס על העיסוק בממד הקיומי היום־יומי ורומז על משהו ארעי ופצוע. בעבודות אלו קיימת בדיקה מושגית של רעיונות ושל התנסות מרחבית שעתידה להתפתח מאוחר יותר בהצבות הפיסוליות. 

במרכז התערוכה, בחלל סדנת הציור, מוצג המיצב עבור חדר אחד (2022-2018), שנוצר בשנים האחרונות ומהדהד בכמה ממאפייניו את סדרת הרישומים. מיצב זה, שיש בו ריבוי של אלמנטים, מרקמים, צבעים וטקסטורות, ממלא בשתי וערב את החלל כולו, אולי כמעין עיר דמיונית או אולם תצוגה. הוא אינו מאפשר לראות את השלם במבט אחד אלא מאלץ את הצופה לזוז כל העת – במובן פיזי ונפשי – ומזמן ניסיונות מתמשכים לפיענוח. מתקיימות בו הרבה התרחשויות נפרדות ובו־זמניוֹת, המתבססות על מגוון של מסורות הפשטה מודרניסטיות, ואלו משרות תחושה של מתח בין יציבוּת וחוסר יציבוּת. הניסיון לפענח את "צופן טבת" מורכב מהפעלת המנגנונים הפועלים בחוויית ההתנסות מול דברים בעולם: ראייה, ניסיון קודם, ידיעה לוגית, זיכרון. זהו מיצב משחקי ומערער, המייצר שיח בתווך שבין הדברים – כאקט פוסט־מודרני מובהק, המכיל פירוק והרכבה של רבדים וממדים שונים. כל אלו מזמנים לצופה התנסות אקטיבית בחלל ובזמן, מאפשרים לנוע, להשתהות, לחוות ולבנות פרשנות אישית וסובייקטיבית.

סמדר שינדלר, אוצרת
אפריל 2022

כניסה לפודקאסט


שעות פתיחה: ב'- ה' ושבת  11:00-15:00  shemi@kabri.biz
לפרטים נוספים: אטליה שמי, כברי 04-9952709; 052-8840215