שנה טובה והזמנה לתערוכה עסק משפחתי | עפרי כנעני

אטליה שמי

מברך אותכם בשנה טובה ומזמין אותכם

לתערוכה:  עסק משפחתי Family Affair
עפרי כנעני באטליה שמי

פתוח בראש השנה ובכל ימי חוה"מ סוכות – נעילה בסוף אוקטובר 2015
שעות פתיחה: 11:00-15:00

ובתאום 04-9952709 | 052-8840215
כניסה חופשית

locked_screen2_s

בתערוכה

20150801_105723

בתערוכה

מודעות פרסומת