היטל / עדן בנט

עדן בנט / היטל
אוצרת: סמדר שינדלר

פתיחה: שבת 20 במרץ 2021 בשעה 12.00
נעילה: 19.6.21

ההשפעות ההדדיות וטשטוש הגבולות בין מרחב היצירה למרחב התצוגה, בין היומיומי לסטודיו, באות לידי ביטוי בהתכתבות בין: כלי העבודה והפסלים, שמאכלסים את אטליה שמי בדרך קבע,  חומרי גלם ושאריות תעשיה בקנה מידה גדול, שנאספו מהחצר האחורית של מפעלי הקיבוץ, פסלי מודלים מוקטנים שיצר שמי לאורך השנים, והתרחשויות פיסוליות מוקטנות של האמנית, בהשראת חיי היומיום של סביבת הקיבוץ.

המיצב היטל של האמנית עדן בנט מהדהד את הסטודיו של יחיאל שמי כ Site Specific- כ"מרחב" אשר טמונה בו הזמנה להתבוננות מחודשת על המקום. המסע של עדן כולל: חקירת הסביבה הפיסולית של שמי, חשיפה של הקיבוץ על נופו הפיזי והאנושי ועל מאפייניו, ובחינת ארכיון עבודותיו של שמי.

חקר הגורמים והתהליכים שאפשרו לעבודות הפיסול להיות ואופן העמדתן שימשו את עדן כדי להתחקות אחר הקשר בין פעילותו של יחיאל שמי והאטליה והדרך שבה הם נארגו והשתלבו במרקם החיים של הקיבוץ.

המיצב עצמו מציע חוויה של פיסוליות ארעית וחד פעמית אל מול הנצחיות של הברזל בעבודותיו של שמי, תוך התייחסות למסורת ולשפת הפיסול הייחודית שלו.

הפרויקט הינו המשך ישיר של הקו האמנותי המדריך את האטליה כרעיון מסדר, להזמין אמניות ואמנים הפועלים בזירת האמנות העכשווית, תוך דגש על הדור הצעיר, להרחיב את השפה, לנהל דיאלוג ולהגיב לפסליו של שמי.